Brede school te Giessenburg Amsterdam Amstel 3 PDV<br />29.070 M² winkels Bedrijfshal en kantine De Waal Werkendam De driehoefijzers Breda Zilverwerf II de Doetse Hoeve<br />hier zijn door ons de kalkzandsteen elementen verlijmd van de 11 woningen Zilverwerf II Kromhout Kazerne Utrecht Dertien starters woningen<br />Land van Arkel

Filosofie

Het afleveren van een perfect werk is het resultaat van een aantal factoren. Professionals met kennis van materialen en constructie. Producten en materialen van de hoogste kwaliteit en machines die onder alle omstandigheden het werk ondersteunen. Continuïteit in de productie zorgt voor opleveringen “in time”.

Deskundigheid garandeert topkwaliteit van het eindproduct en het naleven van alle Veiligheidsvoorschriften bespaart zorgen en kosten.

Betrouwbare partner voor de aannemer

Van Dijk wil op haar terrein de aannemer compleet van dienst zijn. We maken bindende afspraken en gaan aan het werk. Het werk dat aan ons wordt toevertrouwd voeren we uit op het hoogste kwaliteitsniveau. Binnen de tijd en conform de bestekken. Tevens zijn wij bekend met het lean plannen van projecten.

Vakbekwame allrounders

Van Dijk investeert in haar mensen. Zorgvuldig selecteren en regelmatig bijscholen garandeert hooggekwalificeerde en gemotiveerde vaklieden. Daarnaast werken we met vaste onderaannemers die op dezelfde wijze met hun mensen omgaan. Zo kunnen we het traject van bouwkundige tekening tot gedetailleerde afwerking voor de opdrachtgever uit handen nemen.

Voldoen aan alle strenge eisen

Terecht worden er in ons vakgebied hoge eisen gesteld aan vakmanschap, betrouwbaarheid en bedrijfsvoering. Zo is van Dijk Lijmwerken lid van de Vereniging van Kalkzandsteen Lijmbedrijven en zijn wij VCA gecertificeerd. De VKL bewaakt en behartigt de belangen en kwaliteit van bedrijven die kalkzandsteen blokken en elementen verlijmen.Voor meer informatie www.vkl-web.nl.

van Dijk Lijmwerken is aan gesloten bij de VKL van Dijk Lijmwerken is VCA gecertificeerd


Van Dijk Lijmwerken waarborgt kwaliteit

Het voldoen aan de gestelde eisen houdt een bedrijf alert en innovatief. Bovenal is het een garantie dat je werkt conform de hoogste veiligheidseisen.
De totale verantwoording over het Kalkzandsteen Lijmwerk kunt u rustig aan van Dijk overlaten.

Als we spreken over het totale proces van de uitvoering, horen daar bijvoorbeeld ook het regelen van alle mogelijke hulpmiddelen bij. Kortom, van Dijk wil uw totaal partner zijn op het gebied van kalkzandsteen trajecten binnen het gehele bouwproject.

Proces uitvoering

Van Dijk Lijmwerken Giessenburg B.V. is gespecialiseerd in het verwerken van alle soorten kalkzandsteen lijmwerk:


Wij beschikken over eigen materieel:


Tevens kunnen wij voor u de materialen verzorgen:Wij werken voor nieuwbouw, verbouw, klein/grootschalige bouw,utilliteitsbouw, industriële bouw, agrarische bouw, particuliere en detailhandel. Tot onze opdrachtgever behoren bouwbedrijven, aannemers, metselbedrijven en particulieren.